Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Przedszkola nr 103 w Warszawie

 

Przedszkole nr 103 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 103 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-17 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Wosk-Berdowska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 679 18 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojścia piesze od ulicy Trockiej oraz J. Szczepanika. Stacja metra bezpośrednio przy ulicy Trockiej i Pratulińskiej. Przejście dla pieszych od ul. Trockiej posiada sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wileński znajduje się w odległości ok. 3000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra-Metro Trocka (300m) oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m: Metro Trocka (kierunek: Czarna Struga: nr 140, Rembertów-Strzelnica: nr 199, CH Targówek: nr 212, Maczka: nr 245, PKP Zacisze-Wilno: nr 256, Lewinów: nr 262, Pustelnik: nr 340, OS, Victoria: nr 738), oraz 500 m (kierunek: Dworzec Wschodni: nr 120, Dworzec Centralny: nr 160, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 269, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 527)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od strony ulicy J.Szczepanika w odległości kliku metrów od placówki oraz od strony ulicy Mokrej 4.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli
  Wejście do przedszkola prowadzi przez furtkę w elektrozamkiem o szerokości 90 cm. Budynek Przedszkola nr 103 w Warszawie posiada jedno główne wejście, poprzez wiatrołap. Do szatni prowadzi kilkanaście stopni. Budynek nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W budynku przedszkola są korytarze, schody, balustrady. Budynek posiada 2 kondygnacje naziemnie i 1 podziemną, do której prowadzą tylko schody.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od strony ulicy J.Szczepanika w odległości kliku metrów od placówki oraz od strony ulicy Mokrej 4.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Brak informacji , że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak dostępności do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 103
Data utworzenia:2021-03-16
Data publikacji:2021-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grylak
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Grylak
Liczba odwiedzin:107